Vallox Filter

Val och beställning av filterpaket

Filtren i ett Vallox-ventilationsaggregat ska vara i funktionsdugligt skick för att garantera inomhusluft av god kvalitet. Rekommendationen är att filtren ska bytas ut åtminstone en gång eller två gånger varje år beroende hur omgivningens Luftkvalitet är. Vallox originalfilter garanterar bästa funktion hos ditt ventilationsaggregat.

Varför välja orginalfilter? Läs mer

Vad innehåller ett filterpaket?
Ett paket med Vallox originalutbytesfilter innehåller alla filter som behövs med tanke på ventilationsaggregatets funktion för en utbytesgång.

Val och beställning av filterpaket

Kontrollera på aggregatets tillverkningsskylt vilken aggregatmodell du har och tillverkningsdatumet. Välj korrekt filterförpackning i tabellen invid.

 

För tillfället levererar vi filter endast i Finland.

Produkts