Vallox TSK Multi 50 SC

Filterpaket 19

Paketet innehåller

 • Utelufsfilter G4

  400 x 105 mm , 1

 • Frånluftsfilter G4

  400 x 105 mm , 1

 • Utelufsfilter F7

  500 x 70 mm, 1

Tilläggsinformation om paketet

 • Momsnummer

  7911900

 • Vallox-produktbeteckning

  105122

Pris

32.00€ (inklusive moms)

Qty: