ILMAVA Digit –serie

Filterpaket 5

Paketet innehåller

 • Utelufsfilter G4

  185 x 505 mm, 1 kpl

 • Frånluftsfilter G4

  185 x 505 mm, 1 kpl

 • Utelufsfilter F7

  180 x 500 mm, 1 kpl

Tilläggsinformation om paketet

 • Momsnummer

  7911926

 • Vallox-produktbeteckning

  3172500

Pris

31.00€ (inklusive moms)

Qty: