Vallox 70 Compact

Filterpaket 15

Paketet innehåller

 • Utelufsfilter G4

  193 x 260 mm, 1

 • Frånluftsfilter G4

  193 x 260 mm , 1

 • Utelufsfilter F7

  215 x 255 mm, 1

Tilläggsinformation om paketet

 • Momsnummer

  7911936

 • Vallox-produktbeteckning

  3295000

Pris

36.00€ (inklusive moms)

Qty: